เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


การมอบถุงยังชีพ ผู้ประสบ โควิด 19 ชุมชนเขตเทศบาลตำบลโนนสูง


นำโดยท่านนายอำเภอโนนสูง ท่านนายกประสงค์ โพธิ์มีศิริ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง และในการนี้ท่าน ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตอำเภอโนนสูงและท่านสมาชิกสภาจังหวัด เขตอำเภอโนนสูง มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบ โควิด 19  ชุมชนเขตเทศบาลตำบลโนนสูง   กล่าวให้กำลังใจเพื่อการต่อสู้โควิด ของผู้ปฎิบัติงานและประชาชนทั่วไป ณ อาคารโดมสำนักงานเทศบาล   12 มิถุนายน 2563

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22