เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการ รวมพลัง อพม.ต้านภัยการค้ามนุษย์ อ.เมือง จ....
   

จัดโดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านนารีสวัสดิ์   ท่านรองศิวฤทธิ์ โ...

  เยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ชุมชนสวนผัก(ใต้)
   

ท่านนายกประสงค์ประสงค์ โพธิ์มีศิริ เจ้าหน้าที่จากสถานบ้านพักเด็ก เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการ เทศบา...

  ประชุมย่อยนำเสนอเรื่องผังเมืองรวมเขตเทศบาลตำบลโนนส...
   

จัดการประชุมโดยส่วนประชาชนที่มีพื้นที่ใกล้กับการวางผังเส้นทางที่มีการตัดผ่าน ที่อาคารงานป้องกันฯ<...

  ประชุมย่อยนำเสนอเรื่องรถไฟความเร็วสูง
   

เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับการรถไฟโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทยกับจีน ที่อาคารงานป้องกันฯ นายกประสงค์และ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020


 
วันเฉลิมฯ 28 ก.ค.63
งานฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโรคข้ออักเสบยุงลาย ชิคุนกุนยา