เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสนอผลการศึกษาองค์ประกอบความเสี่ยงภัยพิบัติฯ
  ประชุมคัดเลือกรองประธานศูนย์นันทนาการฯ และพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับศูนย์นันทนาการและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสูง
  พิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
  พิธีบวงสรวงงานสืบสานเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
  พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน U10 และ U12 รายการ Nonsung Pre-Youth Cup

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020
     
     

 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง 145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 044-379270
E- mail: admin@nonsung.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign