เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

สำนักทะเบียนราษฎร

 

 

 

สำนักทะเบียนราษฎร

 

 
 
 

 

 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย 

 

 
ปลัดเทศบาล
นายทะเบียนท้องถิ่นฯ
 
 

 

 

นายศิริพันธ์ ศิริประภา

 

 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
 

นางสุกัญญา  บรรดาศักดิ์

นายบังเอิญ ม่านกลาง

ว่าง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 เจ้าพนักงานทะเบียน