เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

สถานธนานุบาล

 

 

 

 นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

 

 
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
 
 
 

 

 

นายพิทักษ์  ดรธงขวา

 

 

ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโนนสูง
 
       
 นายชัชวาลย์ ชีวะวิโรจน์  นางสาวอรัญญา ทองเอี่ยม  นางจินดา วงศ์รัตนากร
นายสุพจน์ เอมดิษฐ์
 พนักงานรักษาของ  พนักงานบัญชี  พนักงานเขียนตั๋ว  พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด