เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]0
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดื่อน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.7068 นครราชสีมาจำนวน 29 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 4 รายการของกองสาธารณสุข [ 27 ม.ค. 2566 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม 8341 นครราชสีมา ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลน วิชาเอก ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางสาวกนกวรรณ กาขาว ) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการตกแต่งซุ้มนิทรรศการจำนวน 15 รายการของโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 15 รายการของกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 644 นครราชสีมา ของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]1
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]1
16 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเด็กเล่น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2565 ]3
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]4
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2565 ]3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้ดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 3,000 ฉบับ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2565 ]8
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]2
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถวเหล็ก ชนิด 4ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]3
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบดสั่นสะเทือน หมายเลขทะเบียน นม.ถข ๗ ของกองช่าง [ 20 ธ.ค. 2565 ]3
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]3
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2566) จำนวน 10 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]9
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]3
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2565 ]5
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]4
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 ธ.ค. 2565 ]8
30 ประกาศ เทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]7
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 รวม 105 [ 30 พ.ย. 2565 ]4
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 พ.ย. 2565 ]7
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเอกสารสำนักปลัดเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2566 (นายกฤตภาธร กลิ่นกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]7
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลนวิชาเอกศิลปะและทัศนศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายปรีชา มีเกาะ) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]22
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลน วิชาเอก ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2566 (น.ส.ภัทราภรณ์ แก้วภิรมย์) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]8
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลนวิชาเอก ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2566 (น.ส.ดวงฤทัย จรลี) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]4
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลนวิชาเอก นาฏศิลป์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายอมรศักดิ์ แววโคกสูง) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]7
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลนวิชาเอก ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ 2566 (น.ส.ไอลดา รวมสันเทียะ) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]8
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลน วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายประพันธ์ ช่วงกลาง) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]6
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการแข่งขันกีฬาปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55