เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่น 7 /2563 เทศบาลตำบลโนนสูง


เทศบาลตำบลโนนสูง จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7 ในปี 2563 ประธานพิธีเปิดท่าน สมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอโนนสูง ท่านนายกประสงค์ โพธิ์มีศิริ กล่าวรายงานวัตุประสงค์ แลพเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 18 - 24  กรกฎาคม 2563 ที่อาคารงานป้องกันฯ

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22