เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


การอบรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 20-23 กรกฎาคม โรงแรมเมืองทอง


เทศบาลตำบลโนนสูงได้ส่งตัวแทนจากทุกชุมชนในเขตเทศบาลและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ท่านนายกประสงค์ โพธิ์มีศิริได้เข้าร่วมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรม

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22