เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุหลักสูตนการทำขนมไทย


เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับสถาบันฝีมือแรงงาน 5 จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมขึ้นที่อาคารผู้สูงอายุ โรงยิมเทศบาลฯ ผู้ร่วมกิจกรรมโดยท่านนายกประสงค์ โพธิ์มีศิริ และคณะวิทยาการจากสถาบันฝีมือแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสูง 

KUBET

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22