เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุหลักสูตนการทำขนมไทย


เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับสถาบันฝีมือแรงงาน 5 จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมขึ้นที่อาคารผู้สูงอายุ โรงยิมเทศบาลฯ ผู้ร่วมกิจกรรมโดยท่านนายกประสงค์ โพธิ์มีศิริ และคณะวิทยาการจากสถาบันฝีมือแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสูง 

KUBET

2020-11-24
2020-11-02
2020-11-01
2020-10-01
2020-09-21
2020-09-18
2020-09-16
2020-09-16
2020-09-10
2020-09-01