เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการ รวมพลัง อพม.ต้านภัยการค้ามนุษย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จัดโดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านนารีสวัสดิ์   ท่านรองศิวฤทธิ์ โพธิ์มีศิริ นำตัวแทนชุมชนเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเข้าร่วมอบรมจนเสร็จสิ้นโครงการ 14 -15 กันยายน 2563

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22