เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


โครงการ รวมพลัง อพม.ต้านภัยการค้ามนุษย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จัดโดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านนารีสวัสดิ์   ท่านรองศิวฤทธิ์ โพธิ์มีศิริ นำตัวแทนชุมชนเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเข้าร่วมอบรมจนเสร็จสิ้นโครงการ 14 -15 กันยายน 2563

2020-11-24
2020-11-02
2020-11-01
2020-10-01
2020-09-21
2020-09-18
2020-09-16
2020-09-16
2020-09-10
2020-09-01