เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


งานวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2563


นายกประสงค์ โพธิ์มีศิริ นำจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2563 ที่อาคารโดมสำนักงานและมีกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลาที่อ่างสวนผัก ร่วมด้วยพนักงานเทศบาล เยาวชนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาล ชาวชุนสวนผักและใกล้เคียง
2020-11-24
2020-11-02
2020-11-01
2020-10-01
2020-09-21
2020-09-18
2020-09-16
2020-09-16
2020-09-10
2020-09-01