เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เปิดศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลโนนสูง


ศูนย์บริการสาธารณสุข ให้บริการด้านสุขภาพ การส่งเสริม ฟื้นฟู การรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำ ศูนย์ตั้งอยู่ที่หน้าตลาดสดเทศบาล ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ......... ส่วนร่วมกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลโนนสูง รักษาการนายอำเภอโนนสูงเป็นประธานพิธีเปิด นายกเทศมนตรีท่านประสงค์  โพธิ์มีศิริ กล่าวรายงานต่อประธาน การแสดงของผู้สูงอายุ การเข้าชมกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ 

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22