เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)


นายณัฐพล  ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้แก่ชาวโนนสูง โดยการล้างถนนศรีธานี บริเวณตลาดสด, ศูนย์บริการสาธารณสุข, วัดใหม่สุนทร เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22