เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมประชุมและต้อนรับ พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง และคณะกรรมการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอโนนสูง


ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมประชุมและต้อนรับ พันจ่าโททวี  พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูงและคณะกรรมการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอโนนสูง เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสูง

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22