เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


การตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Active Case Finding)


 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลโนนสูง วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. ณ โดมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี เทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดเตรียมสถานที่ ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Active Case Finding) ท่าน นายอำเภอโนนสูงเข้าเยี่ยมการดำเนินการตรวจ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ สิ่งของ แก่ผู้เข้าร่วมการดำเนินการตรวจ

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22