เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งแรก


ในวันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลโนนสูง จัดประชุมสภา ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยให้ท่านปฏินันท์  ทวีศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ให้สมาชิกสภาเทศบาลกล่าวปฏิญาณตน เลือกประธานสภาเทศบาล คือท่านอาจ  สังสกฤษณ์ เลือกรองประธานสภาเทศบาล ท่านจิรายุทธ์  ปราชญ์ศรีภูมิ เลือกเลขานุการสภาเทศบาล คือท่านณัฐพล  ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล และท่านนายอำเภอได้ลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22