เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564


ในวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายอาจ  สังสกฤษณ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 โดยวาระสำคัญการประชุม คือการแถลงนโยบายในการเข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลโนนสูงของนายอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ร่วมด้วยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22