เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ออกเยี่ยมการปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย


นายอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ออกเยี่ยมการปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22