เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูงทำความสะอาด (โรงยิม)


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่พร้อมรถน้ำและอุปกรณ์ ทำความสะอาด สนามกีฬาสวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม) เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามอำเภอโนนสูง (ศูนย์ CI)  รองรับผู้ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลโนนสูง อาการดีขึ้น ใกล้หาย มาพักคอยที่ศูนย์ CI เมื่อครบกำหนดระยะเวลาก็กลับบ้านได้ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22