เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูงทำความสะอาด (โรงยิม)


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่พร้อมรถน้ำและอุปกรณ์ ทำความสะอาด สนามกีฬาสวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม) เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามอำเภอโนนสูง (ศูนย์ CI)  รองรับผู้ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลโนนสูง อาการดีขึ้น ใกล้หาย มาพักคอยที่ศูนย์ CI เมื่อครบกำหนดระยะเวลาก็กลับบ้านได้ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16