เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูงจัดเตรียมสถานที่(โรงยิม)


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านชัชฎา เต็มปีติกุล ท่านไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูงลงพื้นที่ สนามกีฬาสวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม)โดยทางเทศบาลตำบลโนนสูงได้รับหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ได้สำรวจความพร้อมและสั่งการเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้และทางโรงพยาบาลโนนสูงได้นำเตียงกระดาษและถังออกซิเจนเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม ในวันอังคารที่ 27 ก.ค. 2564

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22