เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูงจัดเตรียมสถานที่(โรงยิม)


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านชัชฎา เต็มปีติกุล ท่านไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูงลงพื้นที่ สนามกีฬาสวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม)โดยทางเทศบาลตำบลโนนสูงได้รับหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ได้สำรวจความพร้อมและสั่งการเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้และทางโรงพยาบาลโนนสูงได้นำเตียงกระดาษและถังออกซิเจนเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม ในวันอังคารที่ 27 ก.ค. 2564

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16