เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นำของที่ได้รับบริจาค จากร้านมิลค์กะมอสให้กับ รพ.โนนสูง


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านปฏินันท์ ทวีศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล นำเงินจำนวน 10,000 บาท และน้ำจำนวน 20 แพ็ค ที่ได้รับมอบจากร้านมิลค์กะมอส มอบให้กับ โรงพยาบาลโนนสูง ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22