เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง จัดอุปกรณ์ ณ อาคารพลังไพบูลย์


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง ดำเนินการประกอบท่อพีวิซีเพื่อใช้เป็นที่กั้นห้อง, ตรวจสอบแผงควบคุมไฟฟ้า,ติดตั้งฟักบัวในห้องน้ำ,ปรับปรุงพื้นที่รอบนอก ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22