เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง จัดอุปกรณ์ ณ อาคารพลังไพบูลย์


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง ดำเนินการประกอบท่อพีวิซีเพื่อใช้เป็นที่กั้นห้อง, ตรวจสอบแผงควบคุมไฟฟ้า,ติดตั้งฟักบัวในห้องน้ำ,ปรับปรุงพื้นที่รอบนอก ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

2023-12-01
2023-11-30
2023-11-27
2023-11-26
2023-11-26
2023-11-21
2023-11-19
2023-11-12
2023-11-11
2023-11-09