เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ ตรวจความเรียบร้อย การจัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสูง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย การจัดเตรียมสถานที่ ณ อาคารพลังไพบูลย์ สวนสาธารณะโนนนา ตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 70 เตียง เพื่อจัดตั้งเป็น "โรงพยาบาลสนามอำเภอโนนสูง (ศูนย์ CI) " รองรับผู้ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลโนนสูง อาการดีขึ้น ใกล้หาย มาพักคอยที่ศูนย์ CI เมื่อครบกำหนดระยะเวลาก็กลับบ้านได้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22