เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ ตรวจความเรียบร้อย การจัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสูง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย การจัดเตรียมสถานที่ ณ อาคารพลังไพบูลย์ สวนสาธารณะโนนนา ตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 70 เตียง เพื่อจัดตั้งเป็น "โรงพยาบาลสนามอำเภอโนนสูง (ศูนย์ CI) " รองรับผู้ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลโนนสูง อาการดีขึ้น ใกล้หาย มาพักคอยที่ศูนย์ CI เมื่อครบกำหนดระยะเวลาก็กลับบ้านได้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16