เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ บันทึกภาพการแต่งการด้วยผ้าไทย ในวันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 2564


ท่านอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านชัชฎา  เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมบันทึกภายการแต่งกายด้วยผ้าไทย บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16