เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ บันทึกภาพการแต่งการด้วยผ้าไทย ในวันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 2564


ท่านอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านชัชฎา  เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมบันทึกภายการแต่งกายด้วยผ้าไทย บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22