เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ต้อนรับ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


ท่านนายอำเภอโนนสูง พันจ่าโททวี  พิมพ์อุบล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสูง ให้การต้อนรับ นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสนามอำเภอโนนสูง (ศูนย์  CI)……….. ในการนี้ท่านอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ควบคุมดูแลพื้นที่และจัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของ (ศูนย์ CI) ได้นำคณะฯ เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย สภาพทั่วไปของ (ศูนย์ CI) และรับฟังคำแนะจาก ท่านรัฐมนตรีฯ เมื่อเวลา 14.30 น. ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16