เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ ร่วมบันทึกการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564


ท่านอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านธันยพัฒน์  วัชรินทร์รัตน์  รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านชัชฎา  เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านไพโรจน์  สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมบันทึกภาพการแต่งด้วยผ้าไทย บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16