เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ รับมอบของบริจาค ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่และผู้มาพักคอยที่ศูนย์ CI รับมอบของบริจาค อาหาร, น้ำดื่ม และค่าใช้จ่าย จากนายภูวดล นันทจันทร์และครอบครัว และนายอนุพงศ์ ชาวคอนไชย ได้มอบซาลาเปาให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาพักคอนที่ศูนย์ CI เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16