เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ มอบหมาย ท่านรองชัชฎา เต็มปีติกุล รับมอบเงินบริจาคจากคุณครู รร. ท.3


ท่านอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง  มอบหมายท่านชัชฎา  เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ Local Quarantine Nonsung จากคณะคุณครู โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16