เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ปฏิบัติงาน ศูนย์ LQ และศูนย์ CI


ท่านอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่ รอรับผู้เข้ากักตัว ที่ศูนย์ LQ , เจ้าหน้ากองสวัสดิการ ดำเนินการห่อพลาสติกเตียง ศูนย์ LQ ตำบลโนนสูง ช่างไฟฟ้า กองช่างติดตั้งเครื่องปั่นไฟ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ CI ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16