เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ สั่งเตรียมการณ์การป้องกัน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาล วันที่ 22 กันยายน 2564


การเตรียมการณ์การป้องกัน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ท่านชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี คุณพรรณา กลิ่นกลาง สมาชิกสภาเทศบาล นำเจ้าหน้าที่จากกองช่าง กางเต้นท์ ติดตั้งไฟและแสงสว่างเตรียมการณ์รับและป้องกันเหตุจากอุทกภัยให้กับประชาชนที่ข้างศาลตาปู่ ชุมชนบ้านเพิ่ม พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564




2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16