เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ มอบหมาย รองนายกฯ นำเจ้าหน้าที่สำรวจและแก้ไขจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วม


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ ท่านชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี คุณพรรณา กลิ่นกลาง สมาชิกสภาเทศบาล นำเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและแก้ไขจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลได้แก่ ภายในโรงเรียนเทศบาล และผู้ที่อยู่ติดกับลำเชียงไกร (นางจร) ชุมชนบ้านเพิ่มข้างลำเชียงไกร (นายหรั่ง) ชุมชนสวนผักเลียบทางรถไฟ และที่สวนผักใต้(นายเที่ยง)ขยับเครื่องใช้ไว้บนที่สูง เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16