เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ เข้าเยี่ยมและมอบเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านป้องกันโรคที่มากับน้ำให้กับชาวชุมชนที่เกิดน้ำท่วมขัง


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี ท่านรองประธานสภาฯคุณจีรายุฑธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ คุณปฏินันท์ ทวีศักดิ์ คุณพรรณา กลิ่นกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ กองสวัสดิการ งานป้องกันฯ เข้าเยี่ยมและมอบเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านป้องกันโรคที่มากับน้ำให้กับชาวชุมชนที่เกิดน้ำท่วมขัง ได้แก่ ชุมชนบ้านเพิ่ม ชุมชนสวนผัก และข้างโรงเรียนเทศบาล ช่วงบ่ายวันที่ 22 กันยายน 2564
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16