เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ มอบหมาย รองนายกฯ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบาย เนื่องจากปริมาณฝนตกหนัก


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ ท่านชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี ท่านจีรายุฑธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่จากงานปัองกันฯ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบาย การใช้เส้นทางของยานพาหนะในเขตเทศบาล เนื่องจากปริมาณฝนตกในเขตเทศบาลตั้งแต่เวลา 19.00 น. หลายพื้นที่น้ำท่วมขัง หลัง โรงเรียนศรีธานี โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ บัว 2 ซอย 4 สามารถแก้ไขได้จนเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ปริมาณฝนที่ตกลงมายังมีต่อเนื่อง จึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เมื่อคืนวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16