เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ ร่วมปฏิบัติภารกิจเตรียมการ่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาล


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ร่วมปฏิบัติภารกิจเตรียมการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาล ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ โดยบรรจุกระสอบทราย แจ้งพื้นที่เหตุ การเฝ้าระวังสภาพน้ำท่วมขังในเขตทุก พื้นที่ ที่อาคารงานป้องกันฯ เช้าวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16