เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ จัดวางถังขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล


วันที่ 23 กันยายน 2564 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง นำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดวางถังขยะแบบขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16