เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นำทีมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯตรวจสอบแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังน้ำรอการระบาย


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นำทีมเจ้าหน้าที่จากงานปัองกันฯตรวจสอบแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังน้ำรอการระบาย หลังจากฝนหยุดตกบางจุดในเขตเทศบาลมีน้ำรอการระบายจำนวนมากจึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เมื่อคืนวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 19.43 น.
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16