เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยเหลือประชาชน ชุมชน บัว 3, ชุมชนบ้านเพิ่ม,ชุมชนกระพี้


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ทางเทศบาลได้บริการเปิดไฟลานศาลาอเนกประสงค์ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่ป้องกันได้ช่วยเหลือขนสิ่งของให้กับประชาชน ชุมชน บัว 3, ชุมชนบ้านเพิ่ม, ชุมชนกระพี้ วันที่ 28 กันยายน 2564
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16