เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ ร่วมเปิดโครงการรักให้เป็นปลอดภัยห่างไกลเอดส์ ของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย พัฒนากายใจตำบลโนนสูง


วันที่ 16 มกราคม 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วย ท่านไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านจีรายุฑธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดโครงการรักให้เป็นปลอดภัย ห่างไกลเอดส์ ของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย พัฒนากายใจตำบลโนนสูง โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโนนสูง
2022-05-12
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10