เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ ลงพื้นที่ชุมชนโนนหมัน เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำไหลลงท่วมขังพื้นผิวถนนและดำเนินการแก้ไขขุดลอกท่อระบายเบื้องต้น


วันที่ 25 ม.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยท่านชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกฯ ท่านเฉลิมพงษ์ กมลกลาง สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ บริเวณชุมชนโนนหมัน เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำไหลลงท่วมขังพื้นผิวถนนและดำเนินการแก้ไขขุดลอกท่อระบายเบื้องต้น
2022-05-12
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10