เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


โครงการก่อสร้างถนนเส้นตะโกงอ


วันที่ 26 ม.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจงานได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างถนนเส้นตะโกงอ โดยทางผู้รับจ้างได้ลงงานไหล่ทางหินคลุก
2022-05-12
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10