เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมาย เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เชื่อมสายของเสียงตามสายบริเวณหลังสามแยกประปาโนนสูง และบริเวณสามแยกแสงขาน


วันที่ 26 ม.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เชื่อมสายของเสียงตามสายบริเวณหลังสามแยกประปาโนนสูง และบริเวณสามแยกแสงขาน เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข่าวสารจากทางเทศบาลได้ทั่วถึง
2022-05-12
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10