เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมรถกระเช้าช่วยงานทาสีอาคารเรียน ณ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี


วันที่ 26 ม.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่พร้อมรถกระเช้าช่วยงานทาสีอาคารเรียน ณ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

2022-05-12
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10