เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่่ตัดต้นไม้ระสายไฟ บริเวณซอยข้าง ตรอ. ชุมชนบ้านเพิ่ม และ รดน้ำทุ่งทานตะวันหน้าวัดโนนหมัน


วันที่ 28 ม.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่่ตัดต้นไม้ระสายไฟ บริเวณซอยข้าง ตรอ. ชุมชนบ้านเพิ่ม และ รดน้ำทุ่งทานตะวันหน้าวัดโนนหมัน
2022-05-12
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10