เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ ร่วมกับ พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง มอบผ้าห่มกันหนาวจากไทยเบฟเวอเรจ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลและตำบลต่าง ๆ ณ อำเภอโนนสูง


วันที่ 28 ม.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ ร่วมกับ พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง มอบผ้าห่มกันหนาวจากไทยเบฟเวอเรจ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลและตำบลต่าง ๆ ณ อำเภอโนนสูง
2022-05-12
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10