เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณถนนบายพาสและนำแผ่นปูนปิดฝาท่อระบายน้ำบริเวณที่ว่าการอำเภอโนนสูง


วันที่ 2 ก.พ. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณถนนบายพาสและนำแผ่นปูนปิดฝาท่อระบายน้ำบริเวณที่ว่าการอำเภอโนนสูง

2023-09-28
2023-09-26
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14