เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ มอบหมายให้ ท่านรองนายกฯชัชฎา เต็มปีติกุล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่เทศกิจทาสีพื้นผิวถนน เพื่อจัดระเบียบการวางจำหน่ายสินค้าและการจราจร บริเวณถนนเทศบาลซอย 1


วันที่ 2 ก.พ. 2565 ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ มอบหมายให้ ท่านรองนายกฯชัชฎา เต็มปีติกุล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่เทศกิจทาสีพื้นผิวถนน เพื่อจัดระเบียบการวางจำหน่ายสินค้าและการจราจร บริเวณถนนเทศบาลซอย 1
2023-09-28
2023-09-26
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14