เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่พร้อมรถน้ำเข้าระงับเหตุไฟไหม้บ่อขยะ บ้านโนนมะกอก ตำบลดอนหวาย โดยได้รับการประสานขอความช่วยเหลือสนับส


วันที่ 12 เมษายน 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่พร้อมรถน้ำเข้าระงับเหตุไฟไหม้บ่อขยะ บ้านโนนมะกอก ตำบลดอนหวาย โดยได้รับการประสานขอความช่วยเหลือสนับสนุนดับไฟจากเทศบาลตำบลดอนหวาย
2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22