เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดใหม่สุนทร ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565


วันที่ 22 เมษายน 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดใหม่สุนทร ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565

2023-12-01
2023-11-30
2023-11-27
2023-11-26
2023-11-26
2023-11-21
2023-11-19
2023-11-12
2023-11-11
2023-11-09