เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดใหม่สุนทร ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565


วันที่ 22 เมษายน 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดใหม่สุนทร ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22