เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ร่วมมอบเข็ม และเกียรติบัตร ให้กับ อสม.ที่ได้รับคัดเลือกเป็น อสม.อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้นแบบ และ อสม. ดีเด่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน


วันที่ 19 เมษายน 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ ท่านชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ร่วมมอบเข็ม และเกียรติบัตร ให้กับ อสม.ที่ได้รับคัดเลือกเป็น อสม.อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้นแบบ และ อสม. ดีเด่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยนายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มและเกียรติบัตร ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอโนนสูง
2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22