เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล นำเจ้าหน้าที่จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สำรวจฝายน้ำล้นชุมชนบัว 2 (เดิม) เพื่อจะนำเครื่องจ


วันที่ 10 มิ.ย 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล นำเจ้าหน้าที่จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สำรวจฝายน้ำล้นชุมชนบัว 2 (เดิม) เพื่อจะนำเครื่องจักรมาทำการรื้อถอนออกจากลำเชียงไกรให้น้ำไหลระบายได้ดีขึ้นช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี 2565 ที่จะมาถึง
2023-09-28
2023-09-26
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14