เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ทำความสะอาดบริเวณถนนเลียบลำเซียงไกรเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ส


วันที่ 10 มิ.ย 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ทำความสะอาดบริเวณถนนเลียบลำเซียงไกรเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
2023-09-28
2023-09-26
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14